Kääntäjä

Kieli: Kieli:
 
Max. pituus: 400 Max. pituus: 400

Lausekääntäjällä käännät kokonaiset lauseet ymmärrettävään muotoon. Tuettuja kieliä muun muassa suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska, venäjä, espanja.

Lausekääntäjän käännöksistä vastaa
Microsoft® Translator

Miten kääntäjä toimii?

Online-kääntäjä kääntää tekstiä maailman yleisimmille kielille eri lähde- ja kohdekielien välillä. Kääntäjän käyttäminen on helppoa. Sinun tarvitsee vain kirjoittaa tekstiä kääntäjän tekstilaatikkoon, valita kieli, johon haluat tekstin kääntää ja sitten klikata kääntäjä käyntiin. Saman tekstin voi kääntää useammalle eri kielelle nopeasti vaihtamalla kieltä tekstilaatikon päältä. Pidempiä tekstinpätkiä voi kopioida suoraan tekstilaatikkoon copy-paste toiminnolla.

Mitä konekääntäminen on?

Konekääntämisessä ohjelma korvaa yhden kielen sanat toisen kielen sanoilla. Tämä ei pelkästään takaa hyvää käännöstä, vaan koneen pitää tunnistaa myös kokonaisia lauseita ja niiden läheisimpiä vastineita kohdekielessä. Tätä ongelmaa on ratkaistu hyödyntämällä tilastollisia tekniikoita ja tekstikokoelmalla, jota vasten ohjelma hakee käännösvastineita. Järjestelmä analysoi myös suuria määriä eri kielten tekstiä ja kiinnittää huomiota tiheyteen, jolla tietyt sanat tai sanaryhmät seuraavat toisia. Tämän avulla se rakentaa kielimallin, jota hyödynnetään varmistettaessa, että sanat on laitettu järjestykseen, jonka pitäisi tilastollisten todennäköisyyksien mukaan olla oikein. Kielimalli auttaa myös päättämään mikä sana eri vaihtoehdoista on oikein, mikäli sanalla on useita merkityksiä. Kääntäminen tapahtuu todennäköisyyksien avulla.

Esimerkiksi Google pystyy omalla järjestelmällään keräämään valtavan määrän informaatiota verkosta ja kääntämään tekstiä yli kuudellekymmenelle kielelle. Verkosta löytyy tavallisten ihmisten tekemiä käännöksiä eri yhteyksissä. Näistä toiset käännökset ovat korkealaatuisia ja toiset eivät, mutta molempia hyödynnetään, jotta saadaan riittävästi dataa kääntämiseen. Käännösvirheet erilaisissa internetissä esiintyvissä teksteissä eivät ole suuri ongelma, sillä kaikki eivät tee samoja virheitä, joten vertailudataa käännöksille on olemassa. Tekstin vertailuun liittyen esim. Google pyrkii parantamaan kääntämisjärjestelmänsä toimintaa tunnistamalla netistä sen itse kääntämät tekstit, jotta sen tekemät virheet eivät kertautuisi. Myös uutisraportit samasta aiheesta eri kielillä ovat arvokkaita. Vaikka ne eivät ole suoria käännöksiä, ne sisältävät usein tarpeeksi paljon yhteistä informaatiota, joita konekääntämisjärjestelmät voivat hyödyntää.

Online-kääntäjän hyödyt

Online-kääntäjä sopii muun muassa matkailuun, työelämään ja uuden kielen opiskeluun, kun kielitaito on päässyt ruostumaan tai teksti on vierasta alan erikoiskieltä. Esimerkiksi vieraankielisiä uutisia voi kätevästi kääntää ymmärrettävään muotoon. Myös verkko-ostoksia tehtäessä online-kääntäjä on kätevä työkalu. Kun ajansäästö on tärkeää, online-kääntäminen voi auttaa. Aikaa ei kulu sanakirjojen etsimiseen, kun ohjelma kääntää sisällön nopeasti. Konekääntäminen on myös edullista ja siinä ei tarvitse luovuttaa salaista tietoa ulkopuoliselle kääntäjälle. Online-kääntäjällä saa käännöksiä useilla eri kielillä kun ammattikääntäjä hallitsee vain rajoitetun määrän kieliä. Online-kääntäjää voi käyttää tekstien, lauseiden ja sanojen kääntämiseen. Jos saa vieraskielisen tekstin esim. sähköpostiviestin niin se on kätevä käännättää online-kääntäjällä. Kansainvälisten uutisten, artikkelien ja kirjojen lukeminen helpottuu, kun tekstin voi kääntää verkossa. Tekstiä voi kopioida suoraan online-kääntäjään esim. internetistä ja tietokoneasiakirjoista esim. Word, Excel ja Powerpoint.

Kuinka hyvin online-kääntäjät toimivat?

Konekääntäminen tapahtuu sana sanalta ymmärtämättä tekstin informaatiota, joten sitä saattaa joutua korjaamaan manuaalisesti jälkikäteen. Konekääntäminen seuraa usein systemaattisia ja muodollisia sääntöjä, joten se ei pysty keskittymään kontekstiin ja ratkaisemaan monimerkityksisyyksiä eikä myöskään hyödyntämään kokemusta kuten ihmiskääntäjät. Konekääntämisessä ongelmia tuottaa myös kieliopillinen oikeinkirjoitus ja oikean sanan löytäminen asiayhteydestä.

Konekääntämisessä suomeen hankaluuksia tuottaa mm. se että suomen kielessä pronominilla hän ei ole sukupuolta kun taas englannissa käytetään ilmaisuja she ja he. Tässä tapauksessa kone ei tiedä kumpaa tulisi käyttää. Suomen kielelle on ominaista päätteiden käyttö, jota taas ei monissa muissa kielissä käytetä. Konekääntämistä vaikeuttaa myös homonyymit eli sanat, joilla on useampi eri merkitys. Myös kulttuurisidonnaisten ja erityisalojen tekstien kääntäminen online-kääntäjällä voivat olla ongelmallisia. Lisähankaluutena kieleen tulee uusia sanoja jatkuvasti, jotka pitää päivittää kääntäjään, jos kääntäjän haluaa pitää ajan tasalla.

Käännökset ovat yleensä parempia, jos käännettävät kielet ovat rakenteellisesti hyvin samanlaisia kieliopiltaan ja sanarakenteeltaan ja kun saatavilla on paljon dataa. Esimerkiksi käännös englannista espanjaan toimii hyvin, kun taas käännös englannista japaniin on hankalampaa.

Virheitä tulee myös, kun yksinkertaisista lauseista siirrytään monimutkaisempiin. Esimerkiksi metaforat tai muu runollinen kieli ovat vaikeampia online-kääntäjille. Samoin sanaleikit, joita järjestelmä ei ole nähnyt aiemmin kääntyvät kirjaimellisesti, mikä aiheuttaa virheitä. Jos sanan alkuperä on toisessa kielessä, tarkoittaa se ettei sanaa voi helposti kääntää.

Kaiken kaikkiaan online-kääntäjät toimivat melko hyvin ja kehittyvät koko ajan. Käännöksestä tulee ymmärrettävää, vaikkakin se usein voi vaatia pieniä korjauksia, kun pyritään virheettömään käännökseen.

Konekääntämisen historiaa

Ajatus konekääntämisestä syntyi jo 1600-luvulla, kun Réne Descartes ehdotti yhtä universaalia kieltä, jossa eri kielten samanlaiset ideat voitaisiin esittää yhdellä symbolilla. Tiedemiehet ovat yrittäneet automatisoida kielen kääntämistä aina siitä saakka, kun tietokoneita on ollut olemassa. 1940-ja 1950-luvuilla uskottiin, että kunhan sanasto ja kielioppisäännöt on koodattu, automatisoitu kääntäminen tulee olemaan helppoa. Yritykset saada koneet oppimaan kieliä tällä tavoin olivat kuitenkin epäonnistuneita, koska kieli on tällaiseen liian monimutkaista. Vuonna 1945 Andrew Booth nosti esiin ajatuksen luonnollisen kielen kääntämisestä digitaalisilla tietokoneilla. Vuonna 1951 aloitti Massachusetts Institute Of Technology:ssä alan ensimmäinen tutkija Yehosha Bar-Hillel. Samana vuonna alotii myös tutkimusryhmä Georgetown Universityssä. Vuonna 1954 ryhmä demonstroi julkisesti Georgetown-IBM kokeensa konekääntämisestä. Konekääntäminen sai omat tutkimusohjelmansa Japanissa ja Venäjällä vuonna 1955. Varsinainen läpimurto konekääntämisessä tuli, kun Logos-konekääntämisen järjestelmä onnistui kääntämään sotilaskäsikirjoja vietnamin kielelle Vietnamin sodan aikana 1970-luvulla.

1980-luvun loppupuolella tietokonelaskennan voima kasvoi ja siitä tuli halvempaa, jolloin kiinnostus tilastollisten mallien hyödyntämiseen konekääntämisessä kasvoi. Syntyi useita konekääntämisen yrityksiä, kuten Trados (1984). Trados oli ensimmäinen yritys, joka kehitti ja kaupallisti kääntämisen muistiteknologiaa vuonna 1989. 1980-luvulla tietokonejätti IBM toteutti uraauurtavan tutkimuksen siitä, miten sanoja käytettiin lauseissa. Tutkijat selvittivät kolmen sanan ryhmien suhteellisia esiintymistiheyksiä. Esimerkiksi tietty kolmen sanan yhdistelmä oli muita yhdistelmiä yleisempi ja esiintyi siten tilastollisesti todennäköisemmin. Kääntämisessä alettiin hyödyntämää tilastollisia malleja. Konekääntäminen internetissä alkoi kun SYSTRAN tarjosi ilmaista pienten tekstien kääntämistä vuonna 1996. Seuraavana vuonna tuli AltaVista Babelfish, joka sai 500 000 käännöspyyntöä päivässä. Matkapuhelinten tekstiviesti-käännöspalvelu syntyi Japanissa vuonna 2008 ja vuonna 2009 keksitiin matkapuhelimeen sisäänrakennettu kielestä toiseen kääntävä toiminto englannille, japanille ja kiinalle. Online-kääntäjät kuten Google Translate ja Yahoo BabelFish käyttävät molemmat tilastollisen konekääntämisen tekniikoita. Yahoon järjestelmä on oikeastaan hybridi, joka käyttää sekä sääntöjä että tilastotiedettä. Vuonna 2012 Google ilmoitti sen kääntäjän tekevän päivässä käännöstekstiä miljoonan sivun verran.

Online-kääntämisen tulevaisuus

Tulevaisuudessa online-kääntäjät tarjoavat uusia kieliä vaihtoehdoiksi sitä myöten kun internet leviää ja yleistyy uusilla maantieteellisillä alueilla. Kun käyttäjien määrä kasvaa entisestään online-käännösten tulokset kohenevat: sanavarasto kasvaa ja käännösten laatu paranee. Online-kääntämisen seuraava askel ovat mobiilisovellukset, joissa käännettävä lause puhutaan sovellukselle, joka puhuu lauseen käännettävällä kielellä. Tämä on kuitenkin tekstin kääntämistä haasteellisempaa taustamelun ja puheen täytesanojen takia.